Det kommer att skada det kommer att ta tid det kommer att kräva engagemang kommer det att krävas viljestyrka du behöver för att göra hälsosamma beslut det kräver offer


det-kommer-att-skada-det-kommer-att-tid-det-kommer-att-kräva-engagemang-kommer-det-att-krävas-viljestyrka-behöver-för-att-göra-hälsosamma
detkommerattskadadettidkrävaengagemangkrävasviljestyrkabehverfrgrahälsosammabeslutkräverofferdet kommerkommer attatt skadaskada detdet kommerkommer attatt tata tidtid detdet kommerkommer attatt krävakräva engagemangengagemang kommerkommer detdet attatt krävaskrävas viljestyrkaviljestyrka dudu behöverbehöver förför attatt göragöra hälsosammahälsosamma beslutbeslut detdet kräverkräver offerdet kommer attkommer att skadaatt skada detskada det kommerdet kommer attkommer att taatt ta tidta tid dettid det kommerdet kommer attkommer att krävaatt kräva engagemangkräva engagemang kommerengagemang kommer detkommer det attdet att krävasatt krävas viljestyrkakrävas viljestyrka duviljestyrka du behöverdu behöver förbehöver för attför att göraatt göra hälsosammagöra hälsosamma besluthälsosamma beslut detbeslut det kräverdet kräver offer

Det kommer att göra ont. Det kommer att ta tid. Det kommer att kräva engagemang och uppoffring. Men det kommer att vara värt det.
det-kommer-att-göra-ont-det-kommer-att-tid-det-kommer-att-kräva-engagemang-och-uppoffring-men-det-kommer-att-vara-värt-det
Ägna några av ditt liv för andra. Ert engagemang kommer inte att vara ett offer. Det kommer att bli en spännande upplevelse.
Ägna-några-av-ditt-liv-för-andra-ert-engagemang-kommer-inte-att-vara-ett-offer-det-kommer-att-bli-spännande-upplevelse
De människor som verkligen bryr sig kommer inte att skada dig, men om de gör det, kompetenskraven se det i deras ögon, för de kommer att skada alltför
de-människor-som-verkligen-bryr-sig-kommer-inte-att-skada-dig-men-om-de-gör-det-kompetenskraven-se-det-i-deras-ögon-för-de-kommer-att-skada
Ibland behöver du tålamod för att hitta sann lycka. Det kommer inte att komma snabbt och det kommer inte lätt, men det kommer att vara värt det -Ritu Ghatourey
ibland-behöver-tålamod-för-att-hitta-sann-lycka-det-kommer-inte-att-komma-snabbt-och-det-kommer-inte-lätt-men-det-kommer-att-vara-värt-det
Det kommer att bli svårare innan det blir lättare. Du behöver bara göra det genom den hårda saker först, och vet att en dag kommer det att bli bättre för gott. -London Mond
det-kommer-att-bli-svårare-innan-det-blir-lättare-du-behöver-bara-göra-det-genom-den-hårda-saker-först-och-vet-att-dag-kommer-det-att-bli
Att förlora mig kommer att göra ont; det kommer att vara den typ av smärta som inte kommer att känna verklig först, och när den gör det kommer det att ta andan bort -Gayle Forman
att-förlora-mig-kommer-att-göra-ont-det-kommer-att-vara-den-typ-av-smärta-som-inte-kommer-att-känna-verklig-först-och-när-den-gör-det-kommer