Det kommer att göra ont. Det kommer att ta tid. Det kommer att kräva engagemang och uppoffring. Men det kommer att vara värt det.


det-kommer-att-göra-ont-det-kommer-att-tid-det-kommer-att-kräva-engagemang-och-uppoffring-men-det-kommer-att-vara-värt-det
detkommerattgraonttidkrävaengagemangochuppoffringmendetvaravärtdetdet kommerkommer attatt göragöra ontdet kommerkommer attatt tata tiddet kommerkommer attatt krävakräva engagemangengagemang ochoch uppoffringmen detdet kommerkommer attatt varavara värtvärt detdet kommer attkommer att göraatt göra ontdet kommer attkommer att taatt ta tiddet kommer attkommer att krävaatt kräva engagemangkräva engagemang ochengagemang och uppoffringmen det kommerdet kommer attkommer att varaatt vara värtvara värt detdet kommer att görakommer att göra ontdet kommer att takommer att ta tiddet kommer att krävakommer att kräva engagemangatt kräva engagemang ochkräva engagemang och uppoffringmen det kommer attdet kommer att varakommer att vara värtatt vara värt detdet kommer att göra ontdet kommer att ta tiddet kommer att kräva engagemangkommer att kräva engagemang ochatt kräva engagemang och uppoffringmen det kommer att varadet kommer att vara värtkommer att vara värt det

Det kommer att skada det kommer att ta tid det kommer att kräva engagemang kommer det att krävas viljestyrka du behöver för att göra hälsosamma beslut det kräver offer
det-kommer-att-skada-det-kommer-att-tid-det-kommer-att-kräva-engagemang-kommer-det-att-krävas-viljestyrka-behöver-för-att-göra-hälsosamma
Inget belopp av skuld kommer att ändra det förflutna, men om det tas som lektion kommer att göra detta värt tillfredsställande och kommer att vara källa till mental fred. -Anil Sinha
inget-belopp-av-skuld-kommer-att-ändra-det-förflutna-men-om-det-tas-som-lektion-kommer-att-göra-detta-värt-tillfredsställande-och-kommer-att-vara
Att förlora mig kommer att göra ont; det kommer att vara den typ av smärta som inte kommer att känna verklig först, och när den gör det kommer det att ta andan bort -Gayle Forman
att-förlora-mig-kommer-att-göra-ont-det-kommer-att-vara-den-typ-av-smärta-som-inte-kommer-att-känna-verklig-först-och-när-den-gör-det-kommer
Ibland behöver du tålamod för att hitta sann lycka. Det kommer inte att komma snabbt och det kommer inte lätt, men det kommer att vara värt det -Ritu Ghatourey
ibland-behöver-tålamod-för-att-hitta-sann-lycka-det-kommer-inte-att-komma-snabbt-och-det-kommer-inte-lätt-men-det-kommer-att-vara-värt-det
Lämna det förflutna bakom, men lära av det, eftersom det kommer att göra nuvarande värt att leva och kommer att förbereda grunden för framtiden. -Anil Sinha
lämna-det-förflutna-bakom-men-lära-av-det-eftersom-det-kommer-att-göra-nuvarande-värt-att-leva-och-kommer-att-förbereda-grunden-för-framtiden
Livet är en resa. Du kommer att ha driftstopp och kollisioner, men när du når ditt mål är det alla kommer att vara värt det.
livet-är-resa-du-kommer-att-ha-driftstopp-och-kollisioner-men-när-når-ditt-mål-är-det-alla-kommer-att-vara-värt-det