Det kan inte finnas en kris nästa vecka. Mitt schema är redan full.


det-kan-inte-finnas-kris-nästa-vecka-mitt-schema-är-redan-full
detkanintefinnaskrisnästaveckamittschemaärredanfulldet kankan inteinte finnasfinnas enen kriskris nästanästa veckamitt schemaschema ärär redanredan fulldet kan intekan inte finnasinte finnas enfinnas en krisen kris nästakris nästa veckamitt schema ärschema är redanär redan fulldet kan inte finnaskan inte finnas eninte finnas en krisfinnas en kris nästaen kris nästa veckamitt schema är redanschema är redan fulldet kan inte finnas enkan inte finnas en krisinte finnas en kris nästafinnas en kris nästa veckamitt schema är redan full

Det kan inte vara en stressande kris nästa vecka. Mitt schema är redan full.Dont skjutas upp leva till nästa vecka, nästa månad, nästa år eller nästa årtionde. Den enda gången du är någonsin lever i detta ögonblick.Glad fredag ​​allihopa! Må din helg vara full av äventyr och glädje, och kan i början av nästa vecka vara en lång sätt härifrån.Jag vill att du idag, i morgon, nästa vecka och för resten av mitt liv.Jag vill att du idag, i morgon, och nästa vecka, och för resten av mitt liv.Jag vill att du idag och i morgon, och nästa vecka... Och för resten av mitt liv.