Det finns två sätt att tillflykt från elände i livet. Musik och katter


det-finns-två-sätt-att-tillflykt-från-elände-i-livet-musik-och-katter
detfinnstvåsättatttillflyktfråneländelivetmusikochkatterdet finnsfinns tvåtvå sättsätt attatt tillflykttillflykt frånfrån eländeelände ii livetmusik ochoch katterdet finns tvåfinns två sätttvå sätt attsätt att tillflyktatt tillflykt fråntillflykt från eländefrån elände ielände i livetmusik och katterdet finns två sättfinns två sätt atttvå sätt att tillflyktsätt att tillflykt frånatt tillflykt från eländetillflykt från elände ifrån elände i livetdet finns två sätt attfinns två sätt att tillflykttvå sätt att tillflykt frånsätt att tillflykt från eländeatt tillflykt från elände itillflykt från elände i livet

Placerad i musik, det finns två sätt uppskattning kände... till hjärtat och från hjärtat -Ellis Hadlock
placerad-i-musik-det-finns-två-sätt-uppskattning-kände-till-hjärtat-och-från-hjärtat
Det finns två typer av musik; Tysk musik och dålig musik -Henry Louis Mencken
det-finns-två-typer-av-musik-tysk-musik-och-dålig-musik
Det finns två sätt att glida lätt genom livet: att tro på allt eller tvivla på allt; båda hållen rädda oss från att tänka. -Alfred Korbzybski
det-finns-två-sätt-att-glida-lätt-genom-livet-att-tro-på-allt-eller-tvivla-på-allt-båda-hållen-rädda-oss-från-att-tänka
Det finns ingen tillflykt från bikt men självmord; och självmord är bekännelse -Daniel Webster
det-finns-ingen-tillflykt-från-bikt-men-självmord-och-självmord-är-bekännelse
Det finns bara två saker värda siktar på, bra musik och en rent samvete.
det-finns-bara-två-saker-värda-siktar-på-bra-musik-och-rent-samvete
Musik är tillflykt själar såriga av lycka.
musik-är-tillflykt-själar-såriga-av-lycka