Det finns tre saker som du kan inte återhämta sig i livet. Ögonblicket efter att den gått ordet efter det sägs, och tiden efter det bortkastade


det-finns-tre-saker-som-kan-inte-återhämta-sig-i-livet-Ögonblicket-efter-att-den-gått-ordet-efter-det-sägs-och-tiden-efter-det-bortkastade
detfinnstresakersomkaninteåterhämtasiglivetÖgonblicketefterattdengåttordetdetsägsochtidenbortkastadedet finnsfinns tretre sakersaker somsom dudu kankan inteinte återhämtaåterhämta sigsig ii livetÖgonblicket efterefter attatt denden gåttordet efterefter detdet sägsoch tidentiden efterefter detdet bortkastadedet finns trefinns tre sakertre saker somsaker som dusom du kandu kan intekan inte återhämtainte återhämta sigåterhämta sig isig i livetÖgonblicket efter attefter att denatt den gåttden gått ordetgått ordet efterordet efter detefter det sägsoch tiden eftertiden efter detefter det bortkastadedet finns tre sakerfinns tre saker somtre saker som dusaker som du kansom du kan intedu kan inte återhämtakan inte återhämta siginte återhämta sig iåterhämta sig i livetÖgonblicket efter att denefter att den gåttatt den gått ordetden gått ordet eftergått ordet efter detordet efter det sägsoch tiden efter dettiden efter det bortkastadedet finns tre saker somfinns tre saker som dutre saker som du kansaker som du kan intesom du kan inte återhämtadu kan inte återhämta sigkan inte återhämta sig iinte återhämta sig i livetÖgonblicket efter att den gåttefter att den gått ordetatt den gått ordet efterden gått ordet efter detgått ordet efter det sägsoch tiden efter det bortkastade

3 saker u kan inte återhämta sig i livet: ordet efter det sägs, ögonblicket efter det missade och tiden efter det har gått.
3-saker-u-kan-inte-återhämta-sig-i-livet-ordet-efter-det-sägs-ögonblicket-efter-det-missade-och-tiden-efter-det-har-gått
Livet handlar inte om att söka efter saker som kunde hittas. Det handlar om att låta det oväntade hända. Och att hitta saker du aldrig sökt efter -Abhishek Tiwari
livet-handlar-inte-om-att-söka-efter-saker-som-kunde-hittas-det-handlar-om-att-lå-det-oväntade-hända-och-att-hitta-saker-aldrig-sökt-efter
Det finns några saker du kan inte få tillbaka, som ord efter att de har sagt och tid när det är borta.
det-finns-några-saker-kan-inte-få-tillbaka-som-ord-efter-att-de-har-sagt-och-tid-när-det-är-borta
Sova efter slit, port efter stormiga hav, Ease efter krig, död efter liv gör kraftigt tack. -Edmund Spenser
sova-efter-slit-port-efter-stormiga-hav-ease-efter-krig-död-efter-liv-gör-kraftigt-tack
Det finns två saker i livet som motiverar dig, rädslan för smärta och längtan efter njutning.
det-finns-två-saker-i-livet-som-motiverar-dig-rädslan-för-smärta-och-längtan-efter-njutning
När du letar efter någon, du letar efter någon aspekt av sig själv, även om du inte vet det. Vad vi söker efter är vad vi saknar.
när-letar-efter-någon-letar-efter-någon-aspekt-av-sig-själv-även-om-inte-vet-det-vad-vi-söker-efter-är-vad-vi-saknar