Det finns mer skillnad inom könen än mellan dem.


det-finns-mer-skillnad-inom-könen-än-mellan-dem
ivy compton-burnettdetfinnsmerskillnadinomknenänmellandemdet finnsfinns mermer skillnadskillnad inominom könenkönen änän mellanmellan demdet finns merfinns mer skillnadmer skillnad inomskillnad inom köneninom könen änkönen än mellanän mellan demdet finns mer skillnadfinns mer skillnad inommer skillnad inom könenskillnad inom könen äninom könen än mellankönen än mellan demdet finns mer skillnad inomfinns mer skillnad inom könenmer skillnad inom könen änskillnad inom könen än mellaninom könen än mellan dem

Det finns, dolt eller prunkade, ett svärd mellan könen till en hel äktenskap förenar dem.Det finns en enorm skillnad mellan att komma över saker och bara få igenom dem.Det finns all skillnad i världen mellan behandla människor lika och försöker göra dem lika.Ingen kommer att vinna kampen mellan könen, det finns alltför mycket flirta med fienden.Det finns en oändlig skillnad mellan ett lite fel och helt rätt, mellan ganska bra och det bästa, mellan medelmåtta och överlägsenhet.Ingen kommer någonsin att vinna kampen mellan könen; det finns för mycket umgås med fienden.