Det finns inget så mystiskt som något tydligt


det-finns-inget-så-mystiskt-som-något-tydligt
robert frostdetfinnsingetmystisktsomnågottydligtdet finnsfinns ingetinget såså mystisktmystiskt somsom någotnågot tydligtdet finns ingetfinns inget såinget så mystisktså mystiskt sommystiskt som någotsom något tydligtdet finns inget såfinns inget så mystisktinget så mystiskt somså mystiskt som någotmystiskt som något tydligtdet finns inget så mystisktfinns inget så mystiskt sominget så mystiskt som någotså mystiskt som något tydligt

Bruten idag, läkt i morgon. Det finns inget mystiskt med hur livet fungerar, bara det går på.Kylskåpet är ett tydligt exempel på att det som verkligen betyder något är vad som finns inuti.I det här spelet vi är båda spelarna, så det är ingen lek. Det finns inget att vinna, och det finns inget att förlora... men på något sätt känns det som om jag har förlorat.Poesi är alltid något mystiskt, och du undrar vad är din relation till det.Det finns inget mindre roligt än någon som ser cool. Det finns inget mer tilltalande.Det finns något nytt att lära sig i varje ny dag. Lärande aldrig stannar medan vi lever. En gåva bör vi tydligt dra nytta av varje dag.