Det finns inget sätt att fred, fred är vägen.


det-finns-inget-sätt-att-fred-fred-är-vägen
aj mustedetfinnsingetsättattfredfredärvägendet finnsfinns ingetinget sättsätt attatt fredfred ärär vägendet finns ingetfinns inget sättinget sätt attsätt att fredfred är vägendet finns inget sättfinns inget sätt attinget sätt att freddet finns inget sätt attfinns inget sätt att fred

Fred är inte målet fred är vägen
fred-är-inte-målet-fred-är-vägen
En diplomatisk fred är ännu inte verklig fred. Det är ett viktigt steg i fredsprocessen som leder till en verklig fred.
en-diplomatisk-fred-är-ännu-inte-verklig-fred-det-är-ett-viktigt-steg-i-fredsprocessen-som-leder-till-verklig-fred
Lång för lycka, eftersom det är vad livet innebär verkligen, där det finns ingen lycka, det finns ingen fred, och utan fred finns det ingen levande. -Blaze Olamiday
lång-för-lycka-eftersom-det-är-vad-livet-innebär-verkligen-där-det-finns-ingen-lycka-det-finns-ingen-fred-och-utan-fred-finns-det-ingen-levande
Den frid som finns inom oss, måste vi upplever det. Och om vi söker fred utanför vi aldrig kommer att hitta fred inom.
den-frid-som-finns-inom-oss-måste-vi-upplever-det-och-om-vi-söker-fred-utanför-vi-aldrig-kommer-att-hitta-fred-inom
Att vara arg när saker inte fungerar på det sätt du vill ha dem, är att ifrågasätta Guds vilja. Acceptans är den enda vägen till fred. -Yasmin Mogahed
att-vara-arg-när-saker-inte-fungerar-på-det-sätt-vill-ha-dem-är-att-ifrågasätta-guds-vilja-acceptans-är-den-enda-vägen-till-fred
Försök att leva i fred oavsett vilket tryck, problem eller stress du står inför... Om du vill
försök-att-leva-i-fred-oavsett-vilket-tryck-problem-eller-stress-står-inför-om-vill-dö-i-fred-måste-först-leva-i-fred