Det enda sättet att känna fred efter en break-up är att tysta tankar om det.


det-enda-sättet-att-känna-fred-efter-break-up-är-att-tysta-tankar-om-det
senora roydetendasättetattkännafredefterbreakupärtystatankaromdetdet endaenda sättetsättet attatt kännakänna fredfred efterefter enär attatt tystatysta tankartankar omom detdet enda sättetenda sättet attsättet att kännaatt känna fredkänna fred efterfred efter enär att tystaatt tysta tankartysta tankar omtankar om detdet enda sättet attenda sättet att kännasättet att känna fredatt känna fred efterkänna fred efter enär att tysta tankaratt tysta tankar omtysta tankar om detdet enda sättet att kännaenda sättet att känna fredsättet att känna fred efteratt känna fred efter enär att tysta tankar omatt tysta tankar om det

Kärlek är det enda sättet att i grunden känna en annan människa. -Viktor Frankl
kärlek-är-det-enda-sättet-att-i-grunden-känna-annan-människa
Om du få drivit bort håller inte på hårdare släppa taget när du få skjuts är det enda sättet han kommer att känna hur det känns utan dig
om-få-drivit-bort-håller-inte-på-hårdare-släppa-taget-när-få-skjuts-är-det-enda-sättet-han-kommer-att-känna-hur-det-känns-utan-dig
Lär dig att fullfölja dina drömmar, det enda sättet att lyckas är genom bestämning och det enda sättet att misslyckas är att inte göra någonting.
lär-dig-att-fullfölja-dina-drömmar-det-enda-sättet-att-lyckas-är-genom-bestämning-och-det-enda-sättet-att-misslyckas-är-att-inte-göra
Det enda sättet att bli av med en frestelse är att ge efter för det. -Oscar Wilde
det-enda-sättet-att-bli-av-med-frestelse-är-att-ge-efter-för-det
Det enda sättet att leva i ett fritt samhälle är att känna att du har rätt att säga och göra saker
det-enda-sättet-att-leva-i-ett-fritt-samhälle-är-att-känna-att-har-rätt-att-säga-och-göra-saker
Positiva exempel är inte det viktigaste sättet att påverka en annan, det är det enda sättet. -Albert Einstein
positiva-exempel-är-inte-det-viktigaste-sättet-att-påverka-annan-det-är-det-enda-sättet