Det enda säkra fartyg i en storm är ledarskap.


det-enda-säkra-fartyg-i-storm-är-ledarskap
detendasäkrafartygstormärledarskapdet endaenda säkrasäkra fartygfartyg ien stormstorm ärär ledarskapdet enda säkraenda säkra fartygsäkra fartyg ifartyg i eni en stormen storm ärstorm är ledarskapdet enda säkra fartygenda säkra fartyg isäkra fartyg i enfartyg i en stormi en storm ären storm är ledarskapdet enda säkra fartyg ienda säkra fartyg i ensäkra fartyg i en stormfartyg i en storm äri en storm är ledarskap

Vi möter stormar i livet, vare sig det är en storm som Katrina, en storm i ett äktenskap, eller en storm i vår ekonomi.Ett fartyg är säkert i hamn, men det är inte vad fartyg är för.Ett fartyg i hamn är säkert men det är inte vad fartyg är byggda förFartyg är som säkrast när de ligger i hamn, men det är inte vad fartyg är byggda för.Det finns stora fartyg och små fartyg. Men det bästa fartyget av allt är vänskapDet enda säkra är att inget är säkert.