Det enda säkra är att inget är säkert.


det-enda-säkra-är-att-inget-är-säkert
pliniusdetendasäkraärattingetsäkertdet endaenda säkrasäkra ärär attatt ingetinget ärär säkertdet enda säkraenda säkra ärsäkra är attär att ingetatt inget äringet är säkertdet enda säkra ärenda säkra är attsäkra är att ingetär att inget äratt inget är säkertdet enda säkra är attenda säkra är att ingetsäkra är att inget ärär att inget är säkert

Det enda säkra fartyg i en storm är ledarskap.Loving är den enda säkra vägen ut ur mörkret, den enda serum känt att botar självcentreringVi måste säkert säkra vår gräns genom att investera i mer brottsbekämpande och teknik, och ta emot samarbetet från den mexikanska regeringen.Irreverence är mästare av frihet och dess enda säkra försvarDet finns inget säkert i en mans liv, men att han måste förlora det.Det enda säkra sak om tur är att det kommer att förändras.