Det botemedel mot aids skulle kunna skrivas någonstans i användarvillkoren, och vi skulle aldrig veta.


det-botemedel-aids-skulle-kunna-skrivas-någonstans-i-användarvillkoren-och-vi-skulle-aldrig-veta
detbotemedelaidsskullekunnaskrivasnågonstansanvändarvillkorenochvialdrigvetadet botemedelbotemedel motmot aidsaids skulleskulle kunnakunna skrivasskrivas någonstansnågonstans ii användarvillkorenoch vivi skulleskulle aldrigaldrig vetadet botemedel motbotemedel mot aidsmot aids skulleaids skulle kunnaskulle kunna skrivaskunna skrivas någonstansskrivas någonstans inågonstans i användarvillkorenoch vi skullevi skulle aldrigskulle aldrig vetadet botemedel mot aidsbotemedel mot aids skullemot aids skulle kunnaaids skulle kunna skrivasskulle kunna skrivas någonstanskunna skrivas någonstans iskrivas någonstans i användarvillkorenoch vi skulle aldrigvi skulle aldrig vetadet botemedel mot aids skullebotemedel mot aids skulle kunnamot aids skulle kunna skrivasaids skulle kunna skrivas någonstansskulle kunna skrivas någonstans ikunna skrivas någonstans i användarvillkorenoch vi skulle aldrig veta

Kommunismen är opium för intellektuella utan botemedel utom som en giljotin som skulle kunna kallas ett botemedel mot mjäll. -Clare Boothe Luce
kommunismen-är-opium-för-intellektuella-utan-botemedel-utom-som-giljotin-som-skulle-kunna-kallas-ett-botemedel-mjäll
En allvarlig och bra filosofiska verk skulle kunna skrivas enbart består av skämt.
en-allvarlig-och-bra-filosofiska-verk-skulle-kunna-skrivas-enbart-består-av-skämt
Så experter tror att vi skulle kunna ha en AIDS-fri generation i Afrika 2015, även om mödrar är positiva.
så-experter-tror-att-vi-skulle-kunna-ha-aids-fri-generation-i-afrika-2015-även-om-mödrar-är-positiva
Jag skulle vilja kunna resa någonstans på ett ögonblick.
jag-skulle-vilja-kunna-resa-någonstans-på-ett-ögonblick
Om vi lyssnat på vårt intellekt skulle vi aldrig ha en kärleksaffär skulle vi aldrig ha en vänskap som vi skulle aldrig gå in i affärer eftersom vi skulle vara alltför cynisk
om-vi-lyssnat-på-vårt-intellekt-skulle-vi-aldrig-ha-kärleksaffär-skulle-vi-aldrig-ha-vänskap-som-vi-skulle-aldrig-gå-in-i-affärer-eftersom-vi
Jag skulle kunna skriva dig en miljon ord och inte en enda av dem skulle kunna redogöra för hur mycket du betyder för mig.
jag-skulle-kunna-skriva-dig-miljon-ord-och-inte-enda-av-dem-skulle-kunna-redogöra-för-hur-mycket-betyder-för-mig