Det blir bättre


det-blir-bättre
detblirbättredet blirblir bättredet blir bättre

Hår blir lättare. Huden blir mörkare. Vattnet blir varmare. Drycker blir kallare. Musik blir starkare. Nätter blir längre. Livet blir bättre.Ditt liv blir inte bättre av en slump det blir bättre efter förändringVårt liv blir inte bättre av en slump, det blir bättre med CHANGE.Ditt liv blir inte bättre av en slump, det blir bättre av förändring.Kära någon blir mobbad, förlorar aldrig hoppet. Vänligen inte någonsin ge upp. Det blir bättre, oavsett vad du tycker.Självmord slutar inte chanserna i livet blir sämre, eliminerar självmord möjligheten att det någonsin blir bättre.