Det bästa intelligenstest är vad vi gör med vår fritid.


det-bästa-intelligenstest-är-vad-vi-gör-med-vår-fritid
detbästaintelligenstestärvadvigrmedvårfritiddet bästabästa intelligenstestintelligenstest ärär vadvad vivi görgör medmed vårvår fritiddet bästa intelligenstestbästa intelligenstest ärintelligenstest är vadär vad vivad vi görvi gör medgör med vårmed vår fritiddet bästa intelligenstest ärbästa intelligenstest är vadintelligenstest är vad viär vad vi görvad vi gör medvi gör med vårgör med vår fritiddet bästa intelligenstest är vadbästa intelligenstest är vad viintelligenstest är vad vi görär vad vi gör medvad vi gör med vårvi gör med vår fritid

Det är inte vilka vi är som definierar oss, det är vad vi gör med andra som definierar vår personlighet, vår image, vår själ.Att se en lärare gravid och nu veta vad hon gör på sin fritid...Vi arbetar i mörkret - vi gör vad vi kan - vi ge vad vi har. Vår tvivel är vår passion och vår passion är vår uppgift. Resten är galenskap av konst.Gud gör tre förfrågningar från sina barn: Gör det bästa du kan, var du är, med vad du har, nuFritid är det dags för att göra något nyttigt. Detta fritid flitiga personen kommer att få lata man aldrig.Fritid är dags för att göra något nyttigt; denna fritid flitiga man kommer att få, men den lata mannen aldrig.