Det är okej att skratta under sex, bara inte peka.


det-är-okej-att-skratta-under-sex-bara-inte-peka
detärokejattskrattaundersexbaraintepekadet ärär okejokej attatt skrattaskratta underunder sexbara inteinte pekadet är okejär okej attokej att skrattaatt skratta underskratta under sexbara inte pekadet är okej attär okej att skrattaokej att skratta underatt skratta under sexdet är okej att skrattaär okej att skratta underokej att skratta under sex

Karma gonna knock u ner och jag ska titta, peka och skrattaSex är det roligaste man kan ha utan att skratta.Ditt hjärta bara bryter, det är allt. Men du kan inte döma, eller peka finger. Du måste bara ha turen att hitta någon som uppskattar dig.Peka mig ut lycklig man och jag kommer att peka dig antingen egoism, själviskhet, ondska eller annars en absolut okunnighet.När jag skratta åt skämt från Internet jag egentligen inte skratta jag blåser bara mer luft ut ur näsan eller munnen än vanligtOroa dig inte, allt i slutändan kommer att vara okej, och om det inte är okej... då är det inte slutet.