Det är okej, älskling. Jag brukade tro på saker också.


det-är-okej-älskling-jag-brukade-tro-på-saker-också
homer simpsondetärokejälsklingjagbrukadetrosakerocksådet ärär okejjag brukadebrukade trotro påpå sakersaker ocksådet är okejjag brukade trobrukade tro påtro på sakerpå saker ocksåjag brukade tro påbrukade tro på sakertro på saker ocksåjag brukade tro på sakerbrukade tro på saker också

Dont worry, älskling. Jag hatar mig ocksåJag erkänner, jag saknar verkligen hur det brukade vara. Men jag kan också erkänna att jag har accepterat det faktum att saker och ting har förändrats.Jag brukade tro att bön förändrar saker, men nu tror jag att bön förändrar oss och vi förändra saker.Jag brukade tro att bön förändrar saker, men nu vet jag att bön förändrar oss och vi förändra saker.Jag brukade ha galna ko-sjukdom, men jag är okej Nooooooooow.Du behöver inte göra de saker som du brukade göra, behöver du inte ens säga att jag älskar dig också och nyligen jag känt, känsla uppskattad.