Det är meningslöst att ha ett mål i livet om man inte har ammunition för att backa upp det


det-är-meningslöst-att-ha-ett-mål-i-livet-om-man-inte-har-ammunition-för-att-backa-upp-det
detärmeningslstatthaettmållivetommaninteharammunitionfrbackauppdetdet ärär meningslöstmeningslöst attatt haha ettett målmål ii livetlivet omom manman inteinte harhar ammunitionammunition förför attatt backabacka uppupp detdet är meningslöstär meningslöst attmeningslöst att haatt ha ettha ett målett mål imål i liveti livet omlivet om manom man inteman inte harinte har ammunitionhar ammunition förammunition för attför att backaatt backa uppbacka upp detdet är meningslöst attär meningslöst att hameningslöst att ha ettatt ha ett målha ett mål iett mål i livetmål i livet omi livet om manlivet om man inteom man inte harman inte har ammunitioninte har ammunition förhar ammunition för attammunition för att backaför att backa uppatt backa upp detdet är meningslöst att haär meningslöst att ha ettmeningslöst att ha ett målatt ha ett mål iha ett mål i livetett mål i livet ommål i livet om mani livet om man intelivet om man inte harom man inte har ammunitionman inte har ammunition förinte har ammunition för atthar ammunition för att backaammunition för att backa uppför att backa upp det

Försöker fixa en skadad relation utan din partner hjälp är meningslöst om så meningslöst som försöker blåsa upp en ballong med ett hål i det!
försöker-fixa-skadad-relation-utan-din-partner-hjälp-är-meningslöst-om-så-meningslöst-som-försöker-blå-upp-ballong-med-ett-hål-i-det
Tro inte att livet är meningslöst. Få upp, prova nya saker, och inte vara rädd för att misslyckas. Vara tacksamma för alla de saker som livet har att ge. -Nichole Fickes
tro-inte-att-livet-är-meningslöst-få-upp-prova-nya-saker-och-inte-vara-rädd-för-att-misslyckas-vara-tacksamma-för-alla-de-saker-som-livet-har
Det är meningslöst skällande när man inte har något att säga... -Ritu Ghatourey
det-är-meningslöst-skällande-när-man-inte-har-något-att-säga
Om du har lyckligt liv fokus på ett mål, gå för det med alla medel. Ingen stort steg, men ett litet steg att ta dig till ditt mål. -Anil Kr Sinha
om-har-lyckligt-liv-fokus-på-ett-mål-gå-för-det-med-alla-medel-ingen-stort-steg-men-ett-litet-steg-att-dig-till-ditt-mål
Livet handlar om att köra efter din dröm och aldrig backa eller ge upp!
livet-handlar-om-att-köra-efter-din-dröm-och-aldrig-backa-eller-ge-upp
Kunna backa upp en bil för ett betydande avstånd i en rak linje och tillbaka ut ur en uppfart.
kunna-backa-upp-bil-för-ett-betydande-avstånd-i-rak-linje-och-tillbaka-ut-ur-uppfart