Det är lätt att ge råd från en hamn i säkerhet.


det-är-lätt-att-ge-råd-från-hamn-i-säkerhet
friedrich von schillerdetärlättattgerådfrånhamnsäkerhetdet ärär lättlätt attatt gege rådråd frånfrån enen hamnhamn ii säkerhetdet är lättär lätt attlätt att geatt ge rådge råd frånråd från enfrån en hamnen hamn ihamn i säkerhetdet är lätt attär lätt att gelätt att ge rådatt ge råd frånge råd från enråd från en hamnfrån en hamn ien hamn i säkerhetdet är lätt att geär lätt att ge rådlätt att ge råd frånatt ge råd från enge råd från en hamnråd från en hamn ifrån en hamn i säkerhet

Du kan få råd från familj, vänner och främlingar, men det bästa råd kommer från din upplevelse.
du-kan-få-råd-från-familj-vänner-och-främlingar-men-det-bästa-råd-kommer-från-din-upplevelse
Du kan få råd från familj, vänner och främlingar, men det bästa råd kommer från hjärtat; det aldrig ligger - lita på det.
du-kan-få-råd-från-familj-vänner-och-främlingar-men-det-bästa-råd-kommer-från-hjärtat-det-aldrig-ligger-lita-på-det
Det bästa råd om konsten att vara lycklig är ungefär lika lätt att följa som råd att vara bra när man är sjuk. -Anne Sophie Swetchine
det-bästa-råd-om-konsten-att-vara-lycklig-är-ungefär-lika-lätt-att-följa-som-råd-att-vara-bra-när-man-är-sjuk
Alla bra är svårt. Allt ont är lätt. Döende, förlora, fusk, och medelmåttighet är lätt. Håll dig borta från lätt.
alla-bra-är-svårt-allt-ont-är-lätt-döende-förlora-fusk-och-medelmåttighet-är-lätt-håll-dig-borta-från-lätt
Det är lätt när vi är i välstånd att ge råd till de drabbade. -Aiskylos
det-är-lätt-när-vi-är-i-välstånd-att-ge-råd-till-de-drabbade