Det är inte nog att jag skulle lyckas - andra skulle fallera.


det-är-inte-nog-att-jag-skulle-lyckas-andra-skulle-fallera
detärintenogattjagskullelyckasandrafalleradet ärär inteinte nognog attatt jagjag skulleskulle lyckaslyckasandraandra skulleskulle falleradet är inteär inte noginte nog attnog att jagatt jag skullejag skulle lyckasskulle lyckasandra skulleandra skulle falleradet är inte nogär inte nog attinte nog att jagnog att jag skulleatt jag skulle lyckasjag skulle lyckasandra skulle falleradet är inte nog attär inte nog att jaginte nog att jag skullenog att jag skulle lyckasatt jag skulle lyckas

Det är inte nog att jag skulle lyckas andra skulle misslyckas
det-är-inte-nog-att-jag-skulle-lyckas-andra-skulle-misslyckas
Om jag gillar dig nog, skulle jag inte bryr sig om vad vi gör. Jag skulle till och med göra matinköp med dig.
om-jag-gillar-dig-nog-skulle-jag-inte-bryr-sig-om-vad-vi-gör-jag-skulle-till-och-med-göra-matinköp-med-dig
Jag önskar att folk skulle älska alla andra hur de älskar mig. Det skulle vara en bättre värld.
jag-önskar-att-folk-skulle-älska-alla-andra-hur-de-älskar-mig-det-skulle-vara-bättre-värld
Om du hade en andra chans till sann kärlek skulle du ta det? Jag tror inte att jag skulle, eftersom om det var äkta kärlek en chans är allt du behöver...
om-hade-andra-chans-till-sann-kärlek-skulle-det-jag-tror-inte-att-jag-skulle-eftersom-om-det-var-äkta-kärlek-chans-är-allt-behöver
Jag ångrar inget. Jag skulle inte ha levt mitt liv som jag gjorde om jag skulle oroa sig för vad folk skulle säga. -Ingrid Bergman
jag-ångrar-inget-jag-skulle-inte-ha-levt-mitt-liv-som-jag-gjorde-om-jag-skulle-oroa-sig-för-vad-folk-skulle-säga
Om alla mina vänner skulle hoppa från en bro, skulle jag inte följa, jag skulle vara i botten för att fånga dem när de faller
om-alla-mina-vänner-skulle-hoppa-från-bro-skulle-jag-inte-följa-jag-skulle-vara-i-botten-för-att-fånga-dem-när-de-faller