Det är inte en gåva, men tanken som räknas.


det-är-inte-gåva-men-tanken-som-räknas
henry van dykedetärintegåvamentankensomräknasdet ärär inteinte enen gåvamen tankentanken somsom räknasdet är inteär inte eninte en gåvamen tanken somtanken som räknasdet är inte enär inte en gåvamen tanken som räknasdet är inte en gåva

Det är inte allt som kan räknas som räknas, och inte allt som räknas som kan räknas.De saker som räknas mest kan inte räknas.Det är inte lever som räknas men bor rättaVänskap är en dyrbar gåva. För att ge vid jul. En kär gåva, en uppskattad gåva som varar genom tiderna.Hoppet är som fred. Det är inte en gåva från Gud. Det är en gåva vi bara kan ge varandra.Det är inte kroppens hållning, men hjärtats inställning som räknas när vi ber.