Det är fantastiskt vad sömn gör för ditt utseende.


det-är-fantastiskt-vad-sömn-gör-för-ditt-utseende
detärfantastisktvadsmngrfrdittutseendedet ärär fantastisktfantastiskt vadvad sömnsömn görgör förför dittditt utseendedet är fantastisktär fantastiskt vadfantastiskt vad sömnvad sömn görsömn gör förgör för dittför ditt utseendedet är fantastiskt vadär fantastiskt vad sömnfantastiskt vad sömn görvad sömn gör försömn gör för dittgör för ditt utseendedet är fantastiskt vad sömnär fantastiskt vad sömn görfantastiskt vad sömn gör förvad sömn gör för dittsömn gör för ditt utseende

Har förtroende för vem du är och ditt utseende är det som gör dig önskvärt. -Moyo Adekoya
har-förtroende-för-vem-är-och-ditt-utseende-är-det-som-gör-dig-önskvärt
Det är mer intressant att jämföra med någon känd, eftersom det gör det möjligt att bedöma vad uppfattningar människor har om ditt utseende.
det-är-mer-intressant-att-jämföra-med-någon-känd-eftersom-det-gör-det-möjligt-att-bedö-vad-uppfattningar-människor-har-om-ditt-utseende
Vem som helst kan älska ditt utseende, men det är ditt hjärta och personlighet som gör någon stanna hos dig.
vem-som-helst-kan-älska-ditt-utseende-men-det-är-ditt-hjärta-och-personlighet-som-gör-någon-stanna-hos-dig
Oavsett vad du gör i livet, dina ord, dina handlingar, ditt utseende, dina tankar, du kommer aldrig att tillfredsställa alla -Nishan Panwar
oavsett-vad-gör-i-livet-dina-ord-dina-handlingar-ditt-utseende-dina-tankar-kommer-aldrig-att-tillfredsställa-alla
Ditt utseende kan fånga någons uppmärksamhet, men det är din personlighet som gör dem stanna.
ditt-utseende-kan-fånga-någons-uppmärksamhet-men-det-är-din-personlighet-som-gör-dem-stanna
Ditt utseende lockar någon, vara trogen hjälper dem, ord dra dem i, och kärlek gör att de vill stanna för evigt.
ditt-utseende-lockar-någon-vara-trogen-hjälper-dem-ord-dra-dem-i-och-kärlek-gör-att-de-vill-stanna-för-evigt