Det är dags för förändring i Amerika


det-är-dags-för-förändring-i-amerika
bill clintondetärdagsfrfrändringamerikadet ärär dagsdags förför förändringförändring ii amerikadet är dagsär dags fördags för förändringför förändring iförändring i amerikadet är dags förär dags för förändringdags för förändring iför förändring i amerikadet är dags för förändringär dags för förändring idags för förändring i amerika

Telefonen är en 100 år gammal teknik. Det är dags för en förändring. Att ta betalt för telefonsamtal är något du gjorde förra seklet.Det är dags att få verklig, folks. Hopp och förändring fungerar inte. Hopp och förändring är inte en lösning. Hopp och förändring är inte ett jobb.Det är dags för champagne, tårta och ballonger. Det är dags att fira det nya året. Gott Nytt År.När du inser att du ständigt behandla en person mycket bättre än de behandlar dig, är det dags att göra en förändringAmerika var aldrig Amerika till mig Och ändå jag svär denna oath- Amerika kommer att bli!Ibland är förändring för mycket att bära. Men för det mesta, är förändring det enda rädda ditt liv.