Det är bara ytliga människor som inte döma av framträdanden


det-är-bara-ytliga-människor-som-inte-dö-av-framträdanden
oscar wildedetärbaraytligamänniskorsomintedmaavframträdandendet ärär barabara ytligaytliga människorsom inteinte dömadöma avav framträdandendet är baraär bara ytligabara ytliga människorytliga människor sommänniskor som intesom inte dömainte döma avdöma av framträdandendet är bara ytligaär bara ytliga människorbara ytliga människor somytliga människor som intemänniskor som inte dömasom inte döma avinte döma av framträdandendet är bara ytliga människorär bara ytliga människor sombara ytliga människor som inteytliga människor som inte dömamänniskor som inte döma avsom inte döma av framträdanden

Att döma av framträdanden är ett stort misstag, eftersom det vi ser i människor är vad de väljer att visa.Inte döma av framträdanden, kan en rik hjärta vara under en dålig päls.Vi bör aldrig döma av framträdanden.Väder du döma människor eller inte kommer de alltid att döma dig.Svaga, ytliga människor tror på tur... starkt vilje människor tror på orsak och verkan.Människor kommer alltid att döma dig på ditt förflutna, så gör det bästa av framtiden, eftersom de kommer att döma det också.