Det är bäst att undvika början onda.


det-är-bäst-att-undvika-början-onda
detärbästattundvikabrjanondadet ärär bästbäst attatt undvikaundvika börjanbörjan ondadet är bästär bäst attbäst att undvikaatt undvika börjanundvika början ondadet är bäst attär bäst att undvikabäst att undvika börjanatt undvika början ondadet är bäst att undvikaär bäst att undvika börjanbäst att undvika början onda

Beslutet att undvika en ond sällan inramade tills det onda är så långt framskriden att omöjliggöra undvikandeResist början är det för sent att använda medicin när det onda har vuxit sig stark genom inbiten vanaJordbruket är bäst, företag är acceptabelt, men undvika att vara på en fast lön.Om du går flyga tillbaka i tiden och du ser någon flyger annars framåt in i framtiden, är det förmodligen bäst att undvika ögonkontakt.Om det onda är oundviklig, hur är det onda ansvarig? Nej, varför vi kallar män ond alls? Onda är oundviklig, men är också kalleligt.Bekännelse av onda gärningar är den första början av goda gärningar.