Desire är individuell. Lycka är vanligt.


desire-är-individuell-lycka-är-vanligt
desireärindividuelllyckavanligtdesire ärär individuelllycka ärär vanligtdesire är individuelllycka är vanligt

Vi tror, ​​som våra grundare gjorde, att
vi-tror-​​som-våra-grundare-gjorde-att-strävan-efter-lycka-beror-på-individens-frihet-och-individuell-frihet-kräver-inskränkt-regering
Livet i vanligt bland människor som älskar varandra är ideal lycka.
livet-i-vanligt-bland-människor-som-älskar-varandra-är-ideal-lycka
Tuggummi gör en person fis mer än vanligt. Du sväljer mer luft än vanligt och som leder till gasbildning.
tuggummi-gör-person-fis-mer-än-vanligt-du-sväljer-mer-luft-än-vanligt-och-som-leder-till-gasbildning
Jag är missförstås är vanligt, lite alltför vanligt men det är vad det är.
jag-är-missförstås-är-vanligt-lite-alltför-vanligt-men-det-är-vad-det-är
Desire är själva kärnan i människans -Baruch Spinoza
desire-är-själva-kärnan-i-människans