Den sorgligaste delen av kärleksliv är när du inte kan leva med eller utan den man älskar.


den-sorgligaste-delen-av-kärleksliv-är-när-inte-kan-leva-med-eller-utan-den-man-älskar
densorgligastedelenavkärlekslivärnärintekanlevamedellerutandenmanälskarden sorgligastesorgligaste delendelen avav kärlekslivkärleksliv ärär närnär dudu inteinte kankan levaleva medmed ellereller utanutan denden manman älskarden sorgligaste delensorgligaste delen avdelen av kärlekslivav kärleksliv ärkärleksliv är närär när dunär du intedu inte kaninte kan levakan leva medleva med ellermed eller utaneller utan denutan den manden man älskarden sorgligaste delen avsorgligaste delen av kärlekslivdelen av kärleksliv ärav kärleksliv är närkärleksliv är när duär när du intenär du inte kandu inte kan levainte kan leva medkan leva med ellerleva med eller utanmed eller utan deneller utan den manutan den man älskarden sorgligaste delen av kärlekslivsorgligaste delen av kärleksliv ärdelen av kärleksliv är närav kärleksliv är när dukärleksliv är när du inteär när du inte kannär du inte kan levadu inte kan leva medinte kan leva med ellerkan leva med eller utanleva med eller utan denmed eller utan den maneller utan den man älskar

Livet lär oss två saker-Hur man leva med den person du inte gillar och hur man leva utan den person du älskar mest i livet!!Det kommer en tid när man måste vara din egen hjälte. Eftersom det ibland kan de människor du inte kan leva utan, leva utan dig.En av de sorgligaste som kan hända är när man blir kär medan den andra vill inget hellre än vänskap.En av de sorgligaste saker som kan hända är när man blir kär medan den andra vill inget hellre än vänskap ..Den sorgligaste delen av växande gamla håller på att förlora dina vänner.Inte gifta sig med den person som du tror att du kan leva med gifta bara den enskilde du tror att du inte kan leva utan.