Den Sanningen är att fakta visar sällan sanningen. Varför? Eftersom sanningen inly finns i en resa.


den-sanningen-är-att-fakta-visar-sällan-sanningen-varför-eftersom-sanningen-inly-finns-i-resa
harold j duarte-bernhardtdensanningenärattfaktavisarsällansanningenvarfreftersomsanningeninlyfinnsresaden sanningensanningen ärär attatt faktafakta visarvisar sällansällan sanningeneftersom sanningensanningen inlyinly finnsfinns ien resaden sanningen ärsanningen är attär att faktaatt fakta visarfakta visar sällanvisar sällan sanningeneftersom sanningen inlysanningen inly finnsinly finns ifinns i eni en resaden sanningen är attsanningen är att faktaär att fakta visaratt fakta visar sällanfakta visar sällan sanningeneftersom sanningen inly finnssanningen inly finns iinly finns i enfinns i en resaden sanningen är att faktasanningen är att fakta visarär att fakta visar sällanatt fakta visar sällan sanningeneftersom sanningen inly finns isanningen inly finns i eninly finns i en resa

Det finns en enorm skillnad mellan sanning och fakta. Fakta kan skymma sanningen.
det-finns-enorm-skillnad-mellan-sanning-och-fakta-fakta-kan-skymma-sanningen
Bibeln kan vara sanningen, men det är inte hela sanningen och ingenting annat än sanningen.
bibeln-kan-vara-sanningen-men-det-är-inte-hela-sanningen-och-ingenting-annat-än-sanningen
Sanningen kräver inte en majoritet för att segra, mina damer och herrar. Sanningen är av egen kraft. Sanningen kommer ut. Aldrig glömma det.
sanningen-kräver-inte-majoritet-för-att-segra-mina-damer-och-herrar-sanningen-är-av-egen-kraft-sanningen-kommer-ut-aldrig-glömma-det
Sanningen är inte i kommersiella medier eftersom sanningen är en dolk pekade i centrum, som är dess plånbok. -George Seldes
sanningen-är-inte-i-kommersiella-medier-eftersom-sanningen-är-dolk-pekade-i-centrum-som-är-dess-plånbok
Hur fruktansvärda kunskap om sanningen kan vara när det finns ingen hjälp i sanningen.
hur-fruktansvärda-kunskap-om-sanningen-kan-vara-när-det-finns-ingen-hjälp-i-sanningen
Det finns mer att sanningen än bara fakta.
det-finns-mer-att-sanningen-än-bara-fakta