Den oföränderliga tecken på en dröm är att se den gå i uppfyllelse.


den-oföränderliga-tecken-på-dröm-är-att-se-den-gå-i-uppfyllelse
denofränderligateckendrmärattsedenuppfyllelseden oföränderligaoföränderliga teckentecken påen drömdröm ärär attatt sese denden gåi uppfyllelseden oföränderliga teckenoföränderliga tecken påtecken på enpå en drömen dröm ärdröm är attär att seatt se dense den gåden gå igå i uppfyllelseden oföränderliga tecken påoföränderliga tecken på entecken på en drömpå en dröm ären dröm är attdröm är att seär att se denatt se den gåse den gå iden gå i uppfyllelseden oföränderliga tecken på enoföränderliga tecken på en drömtecken på en dröm ärpå en dröm är atten dröm är att sedröm är att se denär att se den gåatt se den gå ise den gå i uppfyllelse

Jag kan inte vara en dröm som du vill gå i uppfyllelse, men jag kommer alltid vara den person kär i dig.
jag-kan-inte-vara-dröm-som-vill-gå-i-uppfyllelse-men-jag-kommer-alltid-vara-den-person-kär-i-dig
Till alla barnen ute: Följ din dröm. Tro på din dröm. Eftersom drömmar går i uppfyllelse.
till-alla-barnen-ute-följ-din-dröm-tro-på-din-dröm-eftersom-drömmar-går-i-uppfyllelse
Livet handlar inte om kärlekshistorier, krig och ära. Livet handlar om dig och vem du vill vara. Den enda dröm som går i uppfyllelse, är vem du är.
livet-handlar-inte-om-kärlekshistorier-krig-och-ära-livet-handlar-om-dig-och-vem-vill-vara-den-enda-dröm-som-går-i-uppfyllelse-är-vem-är
Vinnaren av bågen loppet kommer att bli den första att förverkliga sin dröm, inte samhällets dröm, sin egen personliga dröm
vinnaren-av-bågen-loppet-kommer-att-bli-den-första-att-förverkliga-sin-dröm-inte-samhällets-dröm-sin-egen-personliga-dröm
Må varje dröm av era går i uppfyllelse! Ha en underbar 18th födelsedag!
må-varje-dröm-av-era-går-i-uppfyllelse-ha-underbar-18th-födelsedag
Dröm dina drömmar med öppna ögon och få dem att gå i uppfyllelse.
dröm-dina-drömmar-med-öppna-ögon-och-få-dem-att-gå-i-uppfyllelse