Den modiga inte leva för evigt, men den försiktiga lever inte alls.


den-modiga-inte-leva-för-evigt-men-den-försiktiga-lever-inte-alls
denmodigaintelevafrevigtmendenfrsiktigaleverallsden modigamodiga inteinte levaleva förför evigtmen denden försiktigaförsiktiga leverlever inteinte allsden modiga intemodiga inte levainte leva förleva för evigtmen den försiktigaden försiktiga leverförsiktiga lever intelever inte allsden modiga inte levamodiga inte leva förinte leva för evigtmen den försiktiga leverden försiktiga lever inteförsiktiga lever inte allsden modiga inte leva förmodiga inte leva för evigtmen den försiktiga lever inteden försiktiga lever inte alls

Den modiga kan inte leva för evigt, men den försiktiga lever inte alls.De modigaste människor är inte de modiga nog att dö, men de modiga nog att leva, och leva är annorlunda än att överleva.Tron är känslan av liv, den känsla enligt vilken man inte förstör sig själv, men fortsätter att leva på. Det är den kraft där vi lever.Men jag kommer inte att leva för evigt. Och ju mer jag vet det, desto mer förvånad jag genom att vara här alls.Jag lever mitt liv bygger på två principer. En, jag lever som om idag var min sista dag på jorden. Två, jag lever i dag som om jag kommer att leva för evigtDen som lever för att äga och inte ger nånting, den förväxlar ofta kärlek med vanlig förälskelse. Men förälskelsen är flyktig, som själva sommaren, och vi måste också leva med att det faller snö, med vind och regn och köld.