Den minsta ben i den mänskliga kroppen är den stapes benet som ligger i örat


den-minsta-ben-i-den-mänskliga-kroppen-är-den-stapes-benet-som-ligger-i-örat
denminstabendenmänskligakroppenärstapesbenetsomliggerratden minstaminsta benben ii denden mänskligamänskliga kroppenkroppen ärär denden stapesstapes benetbenet somsom liggerligger ii öratden minsta benminsta ben iben i deni den mänskligaden mänskliga kroppenmänskliga kroppen ärkroppen är denär den stapesden stapes benetstapes benet sombenet som liggersom ligger iligger i öratden minsta ben iminsta ben i denben i den mänskligai den mänskliga kroppenden mänskliga kroppen ärmänskliga kroppen är denkroppen är den stapesär den stapes benetden stapes benet somstapes benet som liggerbenet som ligger isom ligger i öratden minsta ben i denminsta ben i den mänskligaben i den mänskliga kroppeni den mänskliga kroppen ärden mänskliga kroppen är denmänskliga kroppen är den stapeskroppen är den stapes benetär den stapes benet somden stapes benet som liggerstapes benet som ligger ibenet som ligger i örat

Den största cellen i den mänskliga kroppen är den kvinnliga ägget och den minsta är den manliga spermier
den-största-cellen-i-den-mänskliga-kroppen-är-den-kvinnliga-ägget-och-den-minsta-är-den-manliga-spermier
Den mänskliga kroppen är den bästa bilden av den mänskliga själen.
den-mänskliga-kroppen-är-den-bästa-bilden-av-den-mänskliga-själen
Vi har fragment av vördnad för den mänskliga kroppen, men vi betraktar som ingenting våldtäkt av det mänskliga sinnet. -Eric Hoffer
vi-har-fragment-av-vördnad-för-den-mänskliga-kroppen-men-vi-betraktar-som-ingenting-våldtäkt-av-det-mänskliga-sinnet
Den starkaste muskel i den mänskliga kroppen är tungan i förhållande till sin storlek.
den-starkaste-muskel-i-den-mänskliga-kroppen-är-tungan-i-förhållande-till-sin-storlek
De säger hjärtat är den starkaste muskel i den mänskliga kroppen. Då kan någon berätta för mig varför det bryts så lätt?
de-säger-hjärtat-är-den-starkaste-muskel-i-den-mänskliga-kroppen-då-kan-någon-berätta-för-mig-varför-det-bryts-så-lätt
Jag sover med ena benet i omslag och ett ben för att balansera den varma och kalla.
jag-sover-med-ena-benet-i-omslag-och-ett-ben-för-att-balansera-den-varma-och-kalla