Den gyllene regeln är att det inte finns några gyllene regler.


den-gyllene-regeln-är-att-det-inte-finns-några-gyllene-regler
george bernard shawdengylleneregelnärattdetintefinnsnågrareglerden gyllenegyllene regelnregeln ärär attatt detdet inteinte finnsfinns någranågra gyllenegyllene reglerden gyllene regelngyllene regeln ärregeln är attär att detatt det intedet inte finnsinte finns någrafinns några gyllenenågra gyllene reglerden gyllene regeln ärgyllene regeln är attregeln är att detär att det inteatt det inte finnsdet inte finns någrainte finns några gyllenefinns några gyllene reglerden gyllene regeln är attgyllene regeln är att detregeln är att det inteär att det inte finnsatt det inte finns någradet inte finns några gylleneinte finns några gyllene regler

Den gyllene regeln för att förstå i andliga frågor är inte intellekt, men lydnad.Den gyllene regeln finner ingen gräns för tillämpning i näringslivetDen gyllene regeln för arbete är att chefer skämt är alltid roligt.Den gyllene regeln är till någon nytta för dig oavsett om du inser att det är ditt dragOm du vill ha en långvarig relation bara följa den gyllene regeln aldrig ljugaDen gyllene regeln för varje affärsman är denna: