Den framgångsrik man är den som fick chansen och tog den.


den-framgångsrik-man-är-den-som-fick-chansen-och-tog-den
roger babsondenframgångsrikmanärdensomfickchansenochtogdenden framgångsrikframgångsrik manman ärär denden somsom fickfick chansenchansen ochoch togtog denden framgångsrik manframgångsrik man ärman är denär den somden som ficksom fick chansenfick chansen ochchansen och togoch tog denden framgångsrik man ärframgångsrik man är denman är den somär den som fickden som fick chansensom fick chansen ochfick chansen och togchansen och tog denden framgångsrik man är denframgångsrik man är den somman är den som fickär den som fick chansenden som fick chansen ochsom fick chansen och togfick chansen och tog den

Den framgångsrik man är den som får reda på vad är det med sin verksamhet innan hans konkurrenter
den-framgångsrik-man-är-den-som-får-reda-på-vad-är-det-med-sin-verksamhet-innan-hans-konkurrenter
Man får inte göra sig billigt här - det är en huvudpunkt - annars en sker. Den som är mest oförskämt har den bästa chansen.
man-får-inte-göra-sig-billigt-här-det-är-huvudpunkt-annars-sker-den-som-är-mest-oförskämt-har-den-bästa-chansen
En framgångsrik man är en som kan tjäna mer pengar än hans fru möjligen kan spendera. En framgångsrik kvinna är en som kan hitta den mannen.
en-framgångsrik-man-är-som-kan-tjäna-mer-pengar-än-hans-fru-möjligen-kan-spendera-en-framgångsrik-kvinna-är-som-kan-hitta-den-mannen
Ibland måste man låta den du älskar gå, även om det är den sista personen du fick.
ibland-måste-man-lå-den-älskar-gå-även-om-det-är-den-sista-personen-fick
Den perfekta killen är inte den som har mer pengar eller den vackraste ett du träffat. Det är den som vet hur man gör dig att le varje dag
den-perfekta-killen-är-inte-den-som-har-mer-pengar-eller-den-vackraste-ett-träffat-det-är-den-som-vet-hur-man-gör-dig-att-varje-dag
Den personen du tog för givet idag kan visa sig vara den enda person som du behöver i morgon. -Kemmy Nola
den-personen-tog-för-givet-idag-kan-visa-sig-vara-den-enda-person-som-behöver-i-morgon