Den faktiska, långsiktiga resultat av de flesta stora-regeringens politik är motsatsen till det avsedda resultatet.


den-faktiska-långsiktiga-resultat-av-de-flesta-stora-regeringens-politik-är-motsatsen-till-det-avsedda-resultatet
archie m richardsdenfaktiskalångsiktigaresultatavdeflestastoraregeringenspolitikärmotsatsentilldetavseddaresultatetden faktiskalångsiktiga resultatresultat avav dede flestapolitik ärär motsatsenmotsatsen tilltill detdet avseddaavsedda resultatetlångsiktiga resultat avresultat av deav de flestapolitik är motsatsenär motsatsen tillmotsatsen till dettill det avseddadet avsedda resultatetlångsiktiga resultat av deresultat av de flestapolitik är motsatsen tillär motsatsen till detmotsatsen till det avseddatill det avsedda resultatetlångsiktiga resultat av de flestapolitik är motsatsen till detär motsatsen till det avseddamotsatsen till det avsedda resultatet

Det finns triviala sanningar och de stora sanningar. Motsatsen till en trivial sanning är klart falsk. Motsatsen till en stor sanning är också sant.
det-finns-triviala-sanningar-och-de-stora-sanningar-motsatsen-till-trivial-sanning-är-klart-falsk-motsatsen-till-stor-sanning-är-också-sant
Jag gör en förmögenhet från att kritisera regeringens politik, och sedan överlämna det till regeringen i skatter för att hålla den igång -George Bernard Shaw
jag-gör-förmögenhet-från-att-kritisera-regeringens-politik-och-sedan-överlämna-det-till-regeringen-i-skatter-för-att-hålla-den-igång
Bank kollaps orsakades, mer än något annat, av dåligt regeringens politik och den totala misslyckande dålig reglering, snarare än av girighet.
bank-kollaps-orsakades-mer-än-något-annat-av-dåligt-regeringens-politik-och-den-totala-misslyckande-dålig-reglering-snarare-än-av-girighet
Vissa människor tror lyx är motsatsen till fattigdom. Det är inte. Det är motsatsen till vulgaritet. -Coco Chanel
vissa-människor-tror-lyx-är-motsatsen-till-fattigdom-det-är-inte-det-är-motsatsen-till-vulgaritet
Vad består bra resultat? Förmågan genom sång eller spela för att göra örat medveten om det faktiska innehållet och effekten av en komposition -Carl Philipp Emanuel Bach
vad-består-bra-resultat-förmågan-genom-sång-eller-spela-för-att-göra-örat-medveten-om-det-faktiska-innehållet-och-effekten-av-komposition
Om pro är motsatsen till con, vad är motsatsen till framsteg?
om-pro-är-motsatsen-till-con-vad-är-motsatsen-till-framsteg