Den enda verkliga misslyckande i livet är en inte lärt sig.


den-enda-verkliga-misslyckande-i-livet-är-inte-lärt-sig
denendaverkligamisslyckandelivetärintelärtsigden endaenda verkligaverkliga misslyckandemisslyckande ii livetlivet ären inteinte lärtlärt sigden enda verkligaenda verkliga misslyckandeverkliga misslyckande imisslyckande i liveti livet ärlivet är enär en inteen inte lärtinte lärt sigden enda verkliga misslyckandeenda verkliga misslyckande iverkliga misslyckande i livetmisslyckande i livet äri livet är enlivet är en inteär en inte lärten inte lärt sigden enda verkliga misslyckande ienda verkliga misslyckande i livetverkliga misslyckande i livet ärmisslyckande i livet är eni livet är en intelivet är en inte lärtär en inte lärt sig

Den enda verkliga misslyckande i livet är inte att vara sann mot den bästa vet.
den-enda-verkliga-misslyckande-i-livet-är-inte-att-vara-sann-den-bästa-vet
Den enda verkliga misslyckande i livet är underlåtenheten att försöka. -Sven Göran Eriksson
den-enda-verkliga-misslyckande-i-livet-är-underlåtenheten-att-försöka
I livet misslyckande är inte det verkliga slutet, men det kan vara den verkliga början av framgång, ha en trevlig dag.
i-livet-misslyckande-är-inte-det-verkliga-slutet-men-det-kan-vara-den-verkliga-början-av-framgång-ha-trevlig-dag
Den enda verkliga chanser beklagar i livet är de som du inte tar -Användare
den-enda-verkliga-chanser-beklagar-i-livet-är-de-som-inte-tar
Livet är den enda verkliga rådgivare visdom ofiltrerad genom personlig erfarenhet inte blir en del av den moraliska vävnad.
livet-är-den-enda-verkliga-rådgivare-visdom-ofiltrerad-genom-personlig-erfarenhet-inte-blir-del-av-den-moraliska-vävnad
Den enda person som är utbildad är den som har lärt sig hur man lär sig och förändring.
den-enda-person-som-är-utbildad-är-den-som-har-lärt-sig-hur-man-lär-sig-och-förändring