Den enda vägen ut ur lidandets labyrint är genom förlåtelse.


den-enda-vägen-ut-ur-lidandets-labyrint-är-genom-förlåtelse
john greendenendavägenuturlidandetslabyrintärgenomfrlåtelseden endaenda vägenvägen utut urur lidandetslidandets labyrintlabyrint ärär genomgenom förlåtelseden enda vägenenda vägen utvägen ut urut ur lidandetsur lidandets labyrintlidandets labyrint ärlabyrint är genomär genom förlåtelseden enda vägen utenda vägen ut urvägen ut ur lidandetsut ur lidandets labyrintur lidandets labyrint ärlidandets labyrint är genomlabyrint är genom förlåtelseden enda vägen ut urenda vägen ut ur lidandetsvägen ut ur lidandets labyrintut ur lidandets labyrint ärur lidandets labyrint är genomlidandets labyrint är genom förlåtelse

Skuld kan snabbt förvandlas till sorg och självömkan. Den enda vägen ut är genom acceptans och förlåtelse.Porten till kristendomen är inte genom ett intrikat labyrint av dogmer, utan genom en enkel tro på Kristi person.Sorg är inte den starkaste sak som en person någonsin kunde känna, men dess förlåtelse, kan en enda handling av förlåtelse förändra allt.Loving är den enda säkra vägen ut ur mörkret, den enda serum känt att botar självcentreringFörlåtelse är styrkan i den mäktiga; förlåtelse är offer; förlåtelse är tyst i sinnet.Vi uppnår inre hälsa endast genom förlåtelse - förlåtelse inte bara av andra utan också av oss själva