Den 1st rättelsen skyddar rätten att tala, inte rätt att spendera.


den-1st-rättelsen-skyddar-rätten-att-tala-inte-rätt-att-spendera
den1strättelsenskyddarrättenatttalainterättspenderaden 1st1st rättelsenrättelsen skyddarskyddar rättenrätten attatt talainte rätträtt attatt spenderaden 1st rättelsen1st rättelsen skyddarrättelsen skyddar rättenskyddar rätten atträtten att talainte rätt atträtt att spenderaden 1st rättelsen skyddar1st rättelsen skyddar rättenrättelsen skyddar rätten attskyddar rätten att talainte rätt att spenderaden 1st rättelsen skyddar rätten1st rättelsen skyddar rätten atträttelsen skyddar rätten att tala

Den som kommer till domstolen måste komma att dyrka, inte att protestera. Det är den nya glans på den 1st rättelsen.Rätten att inte tala om är den underliggande principen i konstitutionen Bill of Rights.Medan rätten att tala kan vara början på frihet, är behovet av att lyssna vad som gör rätt viktigaRätten att inte tala om är verkligen i början av alla friheter.Om rätten till privatliv betyder någonting, är det rätt för den enskilde, gift eller singel, att vara fri från obefogad statliga intrång.Rätten att yttra sig inte automatiskt omfattar rätten att tas på allvar.