Demokraterna verkar vara i stort sett trevligare människor, men de har visat gång på gång att de har ledningskompetens selleri


demokraterna-verkar-vara-i-stort-sett-trevligare-människor-men-de-har-visat-gång-på-gång-att-de-har-ledningskompetens-selleri
dave barrydemokraternaverkarvarastortsetttrevligaremänniskormendeharvisatgångattledningskompetensselleridemokraterna verkarverkar varavara ii stortstort settsett trevligaretrevligare människormen dede harhar visatvisat gånggång påpå gånggång attatt dede harhar ledningskompetensledningskompetens selleridemokraterna verkar varaverkar vara ivara i storti stort settstort sett trevligaresett trevligare människormen de harde har visathar visat gångvisat gång pågång på gångpå gång attgång att deatt de harde har ledningskompetenshar ledningskompetens selleridemokraterna verkar vara iverkar vara i stortvara i stort setti stort sett trevligarestort sett trevligare människormen de har visatde har visat gånghar visat gång påvisat gång på gånggång på gång attpå gång att degång att de haratt de har ledningskompetensde har ledningskompetens selleridemokraterna verkar vara i stortverkar vara i stort settvara i stort sett trevligarei stort sett trevligare människormen de har visat gångde har visat gång påhar visat gång på gångvisat gång på gång attgång på gång att depå gång att de hargång att de har ledningskompetensatt de har ledningskompetens selleri

Gång på gång har historien visat att de konservativa är rätt och liberalerna har fel.
gång-på-gång-har-historien-visat-att-de-konservativa-är-rätt-och-liberalerna-har-fel
Framgång verkar vara i stort sett en fråga om att hänga på efter andra har släppt
framgång-verkar-vara-i-stort-sett-fråga-om-att-hänga-på-efter-andra-har-släppt
Jag tror att jag har hittat den sanna innebörden av fri. Det kändes mer än smakade, luktade och sett. Bara sett en gång helheten har blivit hård.
jag-tror-att-jag-har-hittat-den-sanna-innebörden-av-fri-det-kändes-mer-än-smakade-luktade-och-sett-bara-sett-gång-helheten-har-blivit-hård
Jag tror verkligen att vi kan övervinna alla hinder som ligger framför oss och skapa det liv vi vill leva. Jag har sett det hända gång på gång. -Gillian Anderson
jag-tror-verkligen-att-vi-kan-övervinna-alla-hinder-som-ligger-framför-oss-och-skapa-det-liv-vi-vill-leva-jag-har-sett-det-hända-gång-på-gång
Sinnena bedra från gång till gång, och det är klokt att aldrig helt lita på dem som har bedragit oss ännu en gång.
sinnena-bedra-från-gång-till-gång-och-det-är-klokt-att-aldrig-helt-lita-på-dem-som-har-bedragit-oss-ännu-gång
Idag de har visat en gång att de traditionella medierna inte kan skriva ut tillräckligt dåliga nyheter om våra trupper. -Joe Scarborough
idag-de-har-visat-gång-att-de-traditionella-medierna-inte-kan-skriva-ut-tillräckligt-dåliga-nyheter-om-våra-trupper