De val du gör, hur du behandlar människor, attityder du har - alla konsekvens ditt liv


de-val-gör-hur-behandlar-människor-attityder-har-alla-konsekvens-ditt-liv
craig williamsdevalgrhurbehandlarmänniskorattityderharallakonsekvensdittlivde valval dudu görhur dudu behandlarbehandlar människorattityder dudu harharallaalla konsekvenskonsekvens dittditt livde val duval du görhur du behandlardu behandlar människorattityder du hardu haralla konsekvensalla konsekvens dittkonsekvens ditt livde val du görhur du behandlar människorattityder du haralla konsekvens dittalla konsekvens ditt livalla konsekvens ditt liv

De val du gör nu, de människor du omger dig med, de alla har potential att påverka ditt liv, även vem du är, för evigt. -Sarah Dessen
de-val-gör-nu-de-människor-omger-dig-med-de-alla-har-potential-att-påverka-ditt-liv-även-vem-är-för-evigt
Varje sak i livet är ett val, och varje val kommer med en konsekvens. Tänk innan du väljer din Konsekvens. -Hussein Nishah
varje-sak-i-livet-är-ett-val-och-varje-val-kommer-med-konsekvens-tänk-innan-väljer-din-konsekvens
Ditt liv är ett resultat av de val du gör, om du inte gillar ditt liv är det dags att börja göra bättre val.
ditt-liv-är-ett-resultat-av-de-val-gör-om-inte-gillar-ditt-liv-är-det-dags-att-börja-göra-bättre-val
Mitt liv i morgon kommer att vara resultatet av mina attityder och de val jag gör i dag.
mitt-liv-i-morgon-kommer-att-vara-resultatet-av-mina-attityder-och-de-val-jag-gör-i-dag
Om du hade en person i ditt liv som behandlar dig hur du behandlar dig själv, skulle du ha gjort sig av dem för länge sedan... -Cheri Huber
om-hade-person-i-ditt-liv-som-behandlar-dig-hur-behandlar-dig-själv-skulle-ha-gjort-sig-av-dem-för-länge-sedan
Långfredagen morgon alla... .Gör det hända idag, vi har alla val att göra. Gör dem räkna, oavsett hur liten. -Christopher Brisley
långfredagen-morgon-alla-gör-det-hända-idag-vi-har-alla-val-att-göra-gör-dem-räkna-oavsett-hur-liten