De saker som räknas mest kan inte räknas.


de-saker-som-räknas-mest-kan-inte-räknas
kate wolfedesakersomräknasmestkaninteräknasde sakersaker somsom räknasräknas mestmest kankan inteinte räknasde saker somsaker som räknassom räknas mesträknas mest kanmest kan intekan inte räknasde saker som räknassaker som räknas mestsom räknas mest kanräknas mest kan intemest kan inte räknasde saker som räknas mestsaker som räknas mest kansom räknas mest kan interäknas mest kan inte räknas

Det är inte allt som kan räknas som räknas, och inte allt som räknas som kan räknas. -Albert Einstein
det-är-inte-allt-som-kan-räknas-som-räknas-och-inte-allt-som-räknas-som-kan-räknas
Artister vet att flit räknas lika mycket, om inte mer, som inspiration i konst, som i politiken, räknas lika mycket som revolution tålamod.
artister-vet-att-flit-räknas-lika-mycket-om-inte-mer-som-inspiration-i-konst-som-i-politiken-räknas-lika-mycket-som-revolution-tålamod
Utan kärlek, handlingar, även de mest lysande, räknas som ingenting -Therese av Lisieux
utan-kärlek-handlingar-även-de-mest-lysande-räknas-som-ingenting
Början är skrämmande. Ändelser är oftast tråkigt, men dess mitt som räknas mest.
början-är-skrämmande-Ändelser-är-oftast-tråkigt-men-dess-mitt-som-räknas-mest
Det som räknas mest i strävan efter lycka är att välja rätt följeslagare
det-som-räknas-mest-i-strävan-efter-lycka-är-att-välja-rätt-följeslagare
I filosofi, är det inte att uppnå målet som räknas, är det de saker som träffade på vägen -Havelock Ellis
i-filosofi-är-det-inte-att-uppnå-målet-som-räknas-är-det-de-saker-som-träffade-på-vägen