De säger prova allt en gång, inte alla en gång...


de-säger-prova-allt-gång-inte-alla-gång
desägerprovaalltgånginteallagångde sägersäger provaprova alltallt enen gånginte allaalla enen gångde säger provasäger prova alltprova allt enallt en gånginte alla enalla en gångde säger prova alltsäger prova allt enprova allt en gånginte alla en gångde säger prova allt ensäger prova allt en gång

När världen säger ge upp hoppet säger prova en gång
när-världen-säger-ge-upp-hoppet-säger-prova-gång
De säger, du lever bara en gång, men om du låter mig leva med dig, sedan en gång är allt som jag behöver.
de-säger-lever-bara-gång-men-om-låter-mig-leva-med-dig-sedan-gång-är-allt-som-jag-behöver
Om u en gång misslyckats, lära sig bredvid inte vara. Men om u inte heller denna gång, prova hårdare tills u få bästa resultat.
om-u-gång-misslyckats-lära-sig-bredvid-inte-vara-men-om-u-inte-heller-denna-gång-prova-hårdare-tills-u-få-bästa-resultat
När världen säger, Ge upp, hopp viskar, prova en gång -Anonym
när-världen-säger-ge-upp-hopp-viskar-prova-gång
Alla säger du blir förälskad en gång, men det är inte sant. Varje gång jag ser dig, jag faller bara kär på nytt. -Maria Reyes
alla-säger-blir-förälskad-gång-men-det-är-inte-sant-varje-gång-jag-ser-dig-jag-faller-bara-kär-på-nytt
Alla säger att du bara förälska gång, men det är inte sant, eftersom varje gång jag ser dig, jag blir förälskad på nytt.
alla-säger-att-bara-förälska-gång-men-det-är-inte-sant-eftersom-varje-gång-jag-ser-dig-jag-blir-förälskad-på-nytt