De rikare dina vänner, desto mer kommer att kosta dig.


de-rikare-dina-vänner-desto-mer-kommer-att-kosta-dig
marburyderikaredinavännerdestomerkommerattkostadigde rikarerikare dinadina vännerdesto mermer kommerkommer attatt kostakosta digde rikare dinarikare dina vännerdesto mer kommermer kommer attkommer att kostaatt kosta digde rikare dina vännerdesto mer kommer attmer kommer att kostakommer att kosta digdesto mer kommer att kostamer kommer att kosta dig

Lär dig att ge mer kredit, mer beröm, mer kärlek. Och se hur bra det känns. Ju mer du ger, desto rikare du känner.Ju mer du dölja dina känslor, desto mer de visar. Ju mer du förnekar dina känslor, desto mer växer.Kunskap, ju mer du vet desto starkare kommer du att bli; desto mer sprids, desto mer lika alla bli.Vänner som inte accepterar dig för vem du är, inte riktigt dina vänner. Dina sanna vänner kommer aldrig att försöka ändra dig.Kärlek aldrig din pojkvän mer än dina vänner. Eftersom han kan lämna dig när som helst, men dina vänner är för evigt.Ju mer du ber, desto mindre kommer du panik. Ju mer du tillbe, desto mindre orolig. Du kommer att känna mer tålamod och mindre pressad.