De flesta människor inte vill prata om politik och religion. De säger,


de-flesta-människor-inte-vill-prata-om-politik-och-religion-de-säger-låt-oss-tala-om-något-annat
deflestamänniskorintevillprataompolitikochreligionsägerlåtosstalanågotannatde flestaflesta människorinte villvill prataprata omom politikpolitik ochoch religionde sägerlåt ossoss talatala omom någotde flesta människorflesta människor intemänniskor inte villinte vill pratavill prata omprata om politikom politik ochpolitik och religionlåt oss talaoss tala omtala om någotde flesta människor inteflesta människor inte villmänniskor inte vill pratainte vill prata omvill prata om politikprata om politik ochom politik och religionlåt oss tala omoss tala om någotde flesta människor inte villflesta människor inte vill pratamänniskor inte vill prata ominte vill prata om politikvill prata om politik ochprata om politik och religionlåt oss tala om något

Det finns ett par saker du inte tala om i livet, och det är ras, religion och politik. Jag försöker att se till att jag inte tala om politik alls.
det-finns-ett-saker-inte-tala-om-i-livet-och-det-är-ras-religion-och-politik-jag-försöker-att-se-till-att-jag-inte-tala-om-politik-alls
De som säger religion har ingenting att göra med politik vet inte vad religion är.
de-som-säger-religion-har-ingenting-att-göra-med-politik-vet-inte-vad-religion-är
Det är mycket svårt att tala om religion i Iran eftersom religion har blivit så blandas ihop med politik.
det-är-mycket-svårt-att-tala-om-religion-i-iran-eftersom-religion-har-blivit-så-blandas-ihop-med-politik
Stora människor tala om idéer, vanliga människor prata om saker och små människor tala om vin.
stora-människor-tala-om-idéer-vanliga-människor-prata-om-saker-och-små-människor-tala-om-vin
De flesta människor är riktigt cool och jag verkligen inte har något emot att prata med dem och svara på deras frågor.
de-flesta-människor-är-riktigt-cool-och-jag-verkligen-inte-har-något-emot-att-prata-med-dem-och-svara-på-deras-frågor
Låt oss ömt och vänligt vårda därför hjälp av kunskap. Låt oss våga läsa, tänka, tala och skriva.
låt-oss-ömt-och-vänligt-vårda-därför-hjälp-av-kunskap-låt-oss-våga-lä-tänka-tala-och-skriva