De flesta dammpartiklar i ditt hus är gjorda av död hud.


de-flesta-dammpartiklar-i-ditt-hus-är-gjorda-av-död-hud
deflestadammpartiklarditthusärgjordaavddhudde flestaflesta dammpartiklardammpartiklar ii dittditt hushus ärär gjordagjorda avav döddöd hudde flesta dammpartiklarflesta dammpartiklar idammpartiklar i ditti ditt husditt hus ärhus är gjordaär gjorda avgjorda av dödav död hudde flesta dammpartiklar iflesta dammpartiklar i dittdammpartiklar i ditt husi ditt hus ärditt hus är gjordahus är gjorda avär gjorda av dödgjorda av död hudde flesta dammpartiklar i dittflesta dammpartiklar i ditt husdammpartiklar i ditt hus äri ditt hus är gjordaditt hus är gjorda avhus är gjorda av dödär gjorda av död hud

Den finaste kläder gjorda är en persons egen hud, men naturligtvis, samhället kräver något mer än detta
den-finaste-kläder-gjorda-är-persons-egen-hud-men-naturligtvis-samhället-kräver-något-mer-än-detta
Titta runt ditt hus för platser att gömma sig i fall ett mord någonsin bryter in på ditt hus...
titta-runt-ditt-hus-för-platser-att-gömma-sig-i-fall-ett-mord-någonsin-bryter-in-på-ditt-hus
Böcker är inte gjorda för möbler, men det finns inget annat att så vackert möblerar ett hus -Henry Ward Beecher
böcker-är-inte-gjorda-för-möbler-men-det-finns-inget-annat-att-så-vackert-möblerar-ett-hus
Då är det synd att rusa in i hemliga hus döden. Ere död vågar komma till oss? -William Shakespeare
då-är-det-synd-att-rusa-in-i-hemliga-hus-döden-ere-död-vågar-komma-till-oss
Ditt hjärta kändes bra det droppande tonhöjd och gjorda av trä. -Isaac Brock
ditt-hjärta-kändes-bra-det-droppande-tonhöjd-och-gjorda-av-trä
Att vara uttråkad på ditt eget hus är så mycket värre än att vara uttråkad på någon annans hus.
att-vara-uttråkad-på-ditt-eget-hus-är-så-mycket-värre-än-att-vara-uttråkad-på-någon-annans-hus