De flesta argument härrör från vår egen rädsla och smärta.


de-flesta-argument-härrör-från-vår-egen-rädsla-och-smärta
deflestaargumenthärrrfrånvåregenrädslaochsmärtade flestaflesta argumentargument härrörhärrör frånfrån vårvår egenegen rädslarädsla ochoch smärtade flesta argumentflesta argument härrörargument härrör frånhärrör från vårfrån vår egenvår egen rädslaegen rädsla ochrädsla och smärtade flesta argument härrörflesta argument härrör frånargument härrör från vårhärrör från vår egenfrån vår egen rädslavår egen rädsla ochegen rädsla och smärtade flesta argument härrör frånflesta argument härrör från vårargument härrör från vår egenhärrör från vår egen rädslafrån vår egen rädsla ochvår egen rädsla och smärta

De flesta rädsla härrör från synd att begränsa sina synder, måste man förvisso begränsa en rädsla, och därmed få mer fred i en ande.
de-flesta-rädsla-härrör-från-synd-att-begränsa-sina-synder-måste-man-förvisso-begränsa-rädsla-och-därmed-få-mer-fred-i-ande
Rädsla är smärta som härrör från föregripande av det onda.
rädsla-är-smärta-som-härrör-från-föregripande-av-det-onda
Argument som härrör från sannolikheter är inaktiv -Plato
argument-som-härrör-från-sannolikheter-är-inaktiv
Ett argument som härrör från missbruk av en sak håller inte bra mot dess användning -Latin ordspråk
ett-argument-som-härrör-från-missbruk-av-sak-håller-inte-bra-dess-användning
Vår brist på medkänsla härrör från vår oförmåga att se djupt in i sakens natur. -Lama Surya Das
vår-brist-på-medkänsla-härrör-från-vår-oförmåga-att-se-djupt-in-i-sakens-natur
På denna Påskafton. Vi dyrkar. För här är där Gud möter oss. Gud är i vår förlust. Gud är i vår rädsla. Gud är i vår smärta. Evangeliet
på-denna-påskafton-vi-dyrkar-för-här-är-där-gud-möter-oss-gud-är-i-vår-förlust-gud-är-i-vår-rädsla-gud-är-i-vår-smärta