De förlorade möjligheter i livet finns i Might haves bör haves, skulle haves, och kunde haves.


de-förlorade-möjligheter-i-livet-finns-i-might-haves-bör-haves-skulle-haves-och-kunde-haves
defrlorademjligheterlivetfinnsmighthavesbrhavesskulleochkundehavesde förloradeförlorade möjlighetermöjligheter ii livetlivet finnsfinns ii mightmight haveshaves börbör havesskulle havesoch kundekunde havesde förlorade möjligheterförlorade möjligheter imöjligheter i liveti livet finnslivet finns ifinns i mighti might havesmight haves börhaves bör havesoch kunde havesde förlorade möjligheter iförlorade möjligheter i livetmöjligheter i livet finnsi livet finns ilivet finns i mightfinns i might havesi might haves börmight haves bör havesde förlorade möjligheter i livetförlorade möjligheter i livet finnsmöjligheter i livet finns ii livet finns i mightlivet finns i might havesfinns i might haves böri might haves bör haves

Inte betona kunde haves. Om det skulle ha, skulle det ha.
inte-betona-kunde-haves-om-det-skulle-ha-skulle-det-ha
Bör-haves löser ingenting. Det är nästa sak att hända att behoven tänka på. -Alexandra Ripley
bör-haves-löser-ingenting-det-är-nästa-sak-att-hända-att-behoven-tänka-på
Jag skulle säga mitt tema har alltid varit förlorade paradiset, alltid förlorade orsaken, den förlorade ledare, den förlorade utopi -Marguerite Young
jag-skulle-säga-mitt-tema-har-alltid-varit-förlorade-paradiset-alltid-förlorade-orsaken-den-förlorade-ledare-den-förlorade-utopi
Åldrande är inte förlorade ungdom men en ny fas möjligheter och styrka.
Åldrande-är-inte-förlorade-ungdom-men-ny-fas-möjligheter-och-styrka
En flickor hjärta bör så förlorade i Gud, att en kille skulle behöva söka honom för att finna henne.
en-flickor-hjärta-bör-så-förlorade-i-gud-att-kille-skulle-behöva-söka-honom-för-att-finna-henne
Förlorade rikedom kan ersättas av industrin, förlorade kunskap genom studier, förlorade hälsa genom absolutism eller medicin, men förlorade tid är borta för alltid.
förlorade-rikedom-kan-ersättas-av-industrin-förlorade-kunskap-genom-studier-förlorade-hälsa-genom-absolutism-eller-medicin-men-förlorade-tid-är