De enda drömmar som räknas är de som vi gör när vi är vakna


de-enda-drömmar-som-räknas-är-de-som-vi-gör-när-vi-är-vakna
deendadrmmarsomräknasärdevigrnärvaknade endaenda drömmardrömmar somsom räknasräknas ärär dede somsom vivi görgör närnär vivi ärär vaknade enda drömmarenda drömmar somdrömmar som räknassom räknas ärräknas är deär de somde som visom vi görvi gör närgör när vinär vi ärvi är vaknade enda drömmar somenda drömmar som räknasdrömmar som räknas ärsom räknas är deräknas är de somär de som vide som vi görsom vi gör närvi gör när vigör när vi ärnär vi är vaknade enda drömmar som räknasenda drömmar som räknas ärdrömmar som räknas är desom räknas är de somräknas är de som viär de som vi görde som vi gör närsom vi gör när vivi gör när vi ärgör när vi är vakna

Dess inte vad du gör av dina drömmar som räknas, dess vad dina drömmar gör dig.De enda drömmar som betyder något är de som du har när du är vaken.Den enda tillstånd den enda validering och den enda åsikt som räknas i vår strävan efter storhet är vår egenDet är inte vem du vill sova med som räknas, det är som du vill vakna upp med som verkligen betyder något.Vår riktigaste liv är när vi är i drömmar vakna.Den enda sanna guide är ditt hjärta. För ditt hjärta önskan är det enda som räknas.