De 3 snabbaste kommunikationsmedel: telefon, TV och berättar en kvinna.


de-3-snabbaste-kommunikationsmedel-telefon-tv-och-berättar-kvinna
de3snabbastekommunikationsmedeltelefontvochberättarkvinnasnabbaste kommunikationsmedeltv ochoch berättarberättar enen kvinnade 3 snabbaste3 snabbaste kommunikationsmedeltv och berättaroch berättar enberättar en kvinnade 3 snabbaste kommunikationsmedeltv och berättar enoch berättar en kvinnatv och berättar en kvinna

Jag är en vän i livet, vid 80 liv berättar att bete sig som en kvinna och inte som en gammal kvinna.En dåre berättar en kvinna att sluta prata, men en vis man berättar för henne att hennes mun är oerhört vackert när hennes läppar är stängdaDet snabbaste sättet att veta en kvinna är att gå och handla med henneMan ska aldrig lita på en kvinna som berättar en hennes verkliga ålder. En kvinna som skulle berätta för en som skulle berätta en något.Jag kallar det en smart telefon dagen jag skrika, Wheres min freaking telefon?! och den svarar, Im här! Under jackan!Fable är mer historisk än faktum, eftersom själva verket berättar om en man och fabeln berättar om en miljon män.