Då och då, precis i mitten av ett vanligt liv... En saga verkligen gå i uppfyllelse...


då-och-då-precis-i-mitten-av-ett-vanligt-liv-en-saga-verkligen-gå-i-uppfyllelse
ochprecismittenavettvanligtlivsagaverkligenuppfyllelsedå ochoch dåprecis ii mittenmitten avav ettett vanligtvanligt livliv enen sagasaga verkligenverkligen gåi uppfyllelsedå och dåprecis i mitteni mitten avmitten av ettav ett vanligtett vanligt livvanligt liv enliv en sagaen saga verkligensaga verkligen gåverkligen gå igå i uppfyllelseprecis i mitten avi mitten av ettmitten av ett vanligtav ett vanligt livett vanligt liv envanligt liv en sagaliv en saga verkligenen saga verkligen gåsaga verkligen gå iverkligen gå i uppfyllelseprecis i mitten av etti mitten av ett vanligtmitten av ett vanligt livav ett vanligt liv enett vanligt liv en sagavanligt liv en saga verkligenliv en saga verkligen gåen saga verkligen gå isaga verkligen gå i uppfyllelse

Då och då, precis i mitten av ett vanligt liv, ger oss kärlek en saga.
då-och-då-precis-i-mitten-av-ett-vanligt-liv-ger-oss-kärlek-saga
En gång i en stund, rätt i mitten av ett vanligt liv... kärlek ger oss en saga.
en-gång-i-stund-rätt-i-mitten-av-ett-vanligt-liv-kärlek-ger-oss-saga
En gång i en stund, precis i mitten av det vanliga livet, ger oss kärlek en saga.
en-gång-i-stund-precis-i-mitten-av-det-vanliga-livet-ger-oss-kärlek-saga
Då och då rätt i mitten av det vanliga livet kärlek ger oss en saga.
då-och-då-rätt-i-mitten-av-det-vanliga-livet-kärlek-ger-oss-saga
Besatt av en saga, vi tillbringar våra liv att söka efter en magisk dörr och ett förlorat fredsriket.
besatt-av-saga-vi-tillbringar-våra-liv-att-söka-efter-magisk-dörr-och-ett-förlorat-fredsriket
Före mitten av 19-talet proteser var vanligt gjort med tänder utdragna ur munnen på döda soldater.
före-mitten-av-19-talet-proteser-var-vanligt-gjort-med-tänder-utdragna-ur-munnen-på-döda-soldater