Confidence: Känslan som gör en tro en man, även om man vet att man skulle ligga i hans ställe


confidence-känslan-som-gör-tro-man-även-om-man-vet-att-man-skulle-ligga-i-hans-ställe
henry louis menckenconfidencekänslansomgrtromanävenommanvetattskulleliggahansställekänslan somsom görgör enen trotro enen manäven omom manman vetvet attatt manman skulleskulle liggaligga ii hanshans ställekänslan som görsom gör engör en troen tro entro en manäven om manom man vetman vet attvet att manatt man skulleman skulle liggaskulle ligga iligga i hansi hans ställekänslan som gör ensom gör en trogör en tro enen tro en manäven om man vetom man vet attman vet att manvet att man skulleatt man skulle liggaman skulle ligga iskulle ligga i hansligga i hans ställekänslan som gör en trosom gör en tro engör en tro en manäven om man vet attom man vet att manman vet att man skullevet att man skulle liggaatt man skulle ligga iman skulle ligga i hansskulle ligga i hans ställe

Det är svårt att tro att en man talar sanning när du vet att du skulle ljuga om du var i hans ställe.
det-är-svårt-att-tro-att-man-talar-sanning-när-vet-att-skulle-ljuga-om-var-i-hans-ställe
Om man inte vet var man ska är det ingen idé att skynda sig. Man vet ändå inte när man kommer fram. -Nalle Puh
om-man-inte-vet-var-man-ska-är-det-ingen-idé-att-skynda-sig-man-vet-ändå-inte-när-man-kommer-fram
Skillnaden mellan en smart man och en klok man är att en smart man vet vad man ska säga, en vis man vet om eller inte att säga det. -Azgraybebly Joslan
skillnaden-mellan-smart-man-och-klok-man-är-att-smart-man-vet-vad-man-ska-säga-vis-man-vet-om-eller-inte-att-säga-det
Som man bäddar, får man ligga i det.
som-man-bäddar-får-man-ligga-i-det
Man inte diktera vad du gör eller hur man gör det. Om du tror på Gud, tro på Gud har din tro på honom. Det är där min tro ligger.
man-inte-diktera-vad-gör-eller-hur-man-gör-det-om-tror-på-gud-tro-på-gud-har-din-tro-på-honom-det-är-där-min-tro-ligger
Man kan leva praktfullt i den här världen om man vet hur man arbetar och hur man älskar.
man-kan-leva-praktfullt-i-den-här-världen-om-man-vet-hur-man-arbetar-och-hur-man-älskar