Brottet problem i New York blir riktigt allvarligt. Häromdagen Frihetsgudinnan hade båda händerna.


brottet-problem-i-new-york-blir-riktigt-allvarligt-häromdagen-frihetsgudinnan-hade-båda-händerna
jay lenobrottetproblemnewyorkblirriktigtallvarligthäromdagenfrihetsgudinnanhadebådahändernabrottet problemproblem ii newnew yorkyork blirblir riktigtriktigt allvarligthäromdagen frihetsgudinnanfrihetsgudinnan hadehade bådabåda händernabrottet problem iproblem i newi new yorknew york bliryork blir riktigtblir riktigt allvarligthäromdagen frihetsgudinnan hadefrihetsgudinnan hade bådahade båda händernabrottet problem i newproblem i new yorki new york blirnew york blir riktigtyork blir riktigt allvarligthäromdagen frihetsgudinnan hade bådafrihetsgudinnan hade båda händernabrottet problem i new yorkproblem i new york bliri new york blir riktigtnew york blir riktigt allvarligthäromdagen frihetsgudinnan hade båda händerna

Båda händerna... Nu använder båda händerna. Åh nej, inte blunda.En balanserad kost är choklad i båda händerna.Gammal en sann vän med båda händerna.Håll en sann vän med båda händernaHåll en sann vän med båda händerna.Det känns som om du bara hade en födelsedag häromdagen. Oh ja, ledsen att jag är sen. Grattis på födelsedagen.